Обиколка на фабриката

Фабрика

фабрички img6
фабрички img7
фабрички img10

Работилница за сечење

фабрички img1
фабрички img2
фабрички img3

Работилницата за производство

фабрички img17
фабрички img21
фабрички img20

Складирање на материјали

фабрички img22
фабрички img23
фабрички img24

Откривање на работилницата

jiance1
jiance
jiance4
jiance2
jiance13
jiance14

Магацин за готови производи

фабрички img5
фабрички img4